April 2018 i Helligåndshuset i København sammen med 20 andre.